FLAG ATAU BENDERA


1.KETERANGAN
Rekabentuk Bendera kelab ini terdiri lambang berlatarbelakangkan 3 warna
merah putih dan biru. Lambang kelab terdiri daripada :-
A)Lingkaran berbentuk bulat yang berwarna BIRU dengan tulisan Kelab Kenderaan
Permotoran TAWAU beserta dua lingkaran bulat putih.
B)Warna HITAM bulat di bahagian tengah logo.
C)Tulisan perkataan TAWAU berwarna merah di tengah-tengah logo.

 

2.KEERANGAN
1) Biru: Bermaksud jaringan komuniti yang harmoni terjalin erat antara ahli
kelab,Saling tolong menolong dan hormat menghormati sesama ahli.
2) merah:Warna merah dipilih kerana ia melambangkan hasrat, kekuatan dan
perjuangan kelab dalam merealisasikan misi & Matlamat kelab.
3) Putih:Putih Menunjukkan bahawa semua ahli kelab ini mempunyai matlamat
yang tinggi,pencapaian diri iaitu ingin memertabatkan kelab khasnya di Sabah.
4) Logo bulat di tengah adalah logo rasmi kelab.

WhatsApp chat
%d bloggers like this: